Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.64 %
  • Khác
    99.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo 8.477914E7 28.26 % 31/12/2015
Công ty cổ phần thương mại, Đầu tư và xây dựng Thành Đông 1.726966E7 5.757 % 18/12/2014
Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5E7 5.0 % 14/12/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.465246E7 4.884 % 29/09/2016
CTCP Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội 1.4499312E7 4.833 % 26/05/2014
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.2361576E7 4.121 % 17/06/2015
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 1.2E7 4.0 % 17/11/2011
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh 9606000.0 3.202 % 26/05/2014