Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.8 %
  • Khác
    99.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo 84,779,140 28.26 % 31/12/2015
Công ty cổ phần thương mại, Đầu tư và xây dựng Thành Đông 17,269,660 5.76 % 18/12/2014
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 15,063,830 5.02 % 02/03/2016
CTCP Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội 14,499,312 4.83 % 26/05/2014
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 12,361,576 4.12 % 17/06/2015
PVFC 12,000,000 4 % 17/11/2011
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh 9,606,000 3.2 % 26/05/2014