Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    96.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Bình Định 2.979055E7 10.008 % 15/10/2013
Trần Hải Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1.2504915E7 4.201 % 30/06/2015
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 1.0995285E7 3.694 % 31/12/2011