Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.56 %
  • Khác
    40.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3.3111936E7 37.104 % 01/06/2017
Công ty Sekisui Chemical CO.,LTD 1.3386046E7 15.0 % 18/10/2017
Lê Thị Thúy Hải 6358825.0 7.126 % 01/06/2017
Đặng Quốc Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6133588.0 6.873 % 26/07/2017
Hồ Phi Hải 5369855.0 6.017 % 01/06/2017
Công ty CP Nhựa TNTP phía Nam 5054174.0 5.664 % 20/10/2017
Windstar Resources Limited 4298437.0 4.817 % 01/06/2017
Công ty CP Nhựa Tiền Phong Phía Nam 3704174.0 4.151 % 26/09/2017
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 3294720.0 3.692 % 01/06/2017
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Minh Hải 3130000.0 3.507 % 05/10/2017