Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.95 %
  • Khác
    29.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 3.3111936E7 37.104 % 01/06/2017
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 2.1274418E7 23.839 % 01/06/2017
Lê Thị Thúy Hải 6358825.0 7.126 % 01/06/2017
Đặng Quốc Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 6133588.0 6.873 % 26/07/2017
Hồ Phi Hải 5369855.0 6.017 % 01/06/2017
Windstar Resources Limited 4298437.0 4.817 % 01/06/2017
Công ty CP Nhựa Tiền Phong Phía Nam 3704161.0 4.151 % 01/06/2017
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 3294720.0 3.692 % 01/06/2017