Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.06 %
  • Khác
    29.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.759328E7 37.104 % 23/05/2016
The Nawaplastic Industry (Saraburi) Co,Ltd 1.7728682E7 23.839 % 23/05/2016
Lê Thị Thúy Hải 5299021.0 7.125 % 23/05/2016
Hồ Phi Hải 4474879.0 6.017 % 23/05/2016
Windstar Resources Limited 3582031.0 4.817 % 23/05/2016
Công ty CP Nhựa Tiền Phong Phía Nam 3086801.0 4.151 % 23/05/2016
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 2745600.0 3.692 % 23/05/2016