Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.4 %
  • Khác
    95.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Mai 1.162807E7 19.066 % 12/02/2019
Đinh Quang Chiến Thành viên Hội đồng quản trị 6100000.0 10.002 % 13/08/2018
Vũ Gia Cường Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3693312.0 6.056 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Kha Đại diện công bố thông tin 3630160.0 5.952 % 30/06/2015
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3506780.0 5.75 % 04/08/2016
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3238280.0 5.31 % 30/05/2011
Lê Minh Tuân Phó Tổng Giám đốc 3050550.0 5.002 % 22/01/2019
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2998390.0 4.916 % 13/10/2017
Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 2899210.0 4.754 % 10/12/2012
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 2821550.0 4.626 % 31/05/2013