Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.62 %
  • Khác
    90.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Gia Cường Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3693312.0 6.056 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Mai 3671490.0 6.02 % 09/05/2018
Nguyễn Văn Kha Đại diện công bố thông tin 3630160.0 5.952 % 30/06/2015
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3506780.0 5.75 % 04/08/2016
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3238280.0 5.31 % 30/05/2011
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2998390.0 4.916 % 13/10/2017
Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 2899210.0 4.754 % 10/12/2012
VF1 2821550.0 4.626 % 31/05/2013