Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.81 %
  • Khác
    16.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 1.7092608E8 59.375 % 31/12/2017
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 2.3796115E7 8.266 % 20/04/2016
Electric Power Development Co.,Ltd 1.391E7 4.832 % 20/04/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.1420261E7 3.967 % 20/04/2016
Apollo Asia Fund 9435790.0 3.278 % 23/07/2018