Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.16 %
  • Khác
    14.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 1.536E8 53.356 % 18/05/2015
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 2.3796115E7 8.266 % 20/04/2016
Electric Power Development Co.,Ltd 1.391E7 4.832 % 20/04/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.1420261E7 3.967 % 20/04/2016