Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.96 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.28 %
  • Khác
    14.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 1.7092608E8 59.375 % 31/12/2017
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 2.3796115E7 8.266 % 20/04/2016
Electric Power Development Co.,Ltd 1.391E7 4.832 % 20/04/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.1420261E7 3.967 % 20/04/2016
Apollo Asia Fund 9435790.0 3.278 % 23/07/2018