Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Sản xuất - xuất nhập khẩu Thành Công 5091891.0 24.606 % 14/01/2019
Nguyễn Tuấn Kiệt 5091891.0 24.606 % 14/01/2019
Nguyễn Minh Kế Đại diện công bố thông tin 2897290.0 14.001 % 31/08/2018
Phạm Thị Quỳnh Thụ Tổng Giám đốc 1908352.0 9.222 % 31/01/2019
Đào Thị Kim Phụng 1526570.0 7.377 % 22/05/2017
Đỗ Thị Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 831634.0 4.019 % 22/05/2017