Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    47.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Ninh Thuận 4940555.0 52.056 % 15/05/2017
Công ty TNHH TM&XD Sơn Long Thuận 4022486.0 42.383 % 24/10/2017