Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    93.02 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    6.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình 1.402776E7 93.022 % 18/03/2016