Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    93.02 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    6.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình 14,027,760 93.02 % 18/03/2016