Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 2554998.0 51.0 % 25/01/2017
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 1006902.0 20.099 % 03/02/2017
Nguyễn Hữu Chung 720000.0 14.372 % 03/02/2017
CTCP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát 500000.0 9.98 % 03/02/2017