Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    58.8 %
  • Khác
    41.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.6195178E7 13.884 % 23/03/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.2771039E7 6.769 % 16/04/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 1.0560638E7 5.597 % 16/04/2018
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.033009E7 5.475 % 16/04/2018
Tài chính quốc tế (IFC) 9709468.0 5.146 % 28/06/2017
IBEWORTH PTE LTD 7807160.0 4.138 % 28/06/2017
International Finance Corporation 7686204.0 4.074 % 28/06/2017
Ngô Thị Ngọc Liễu 7205001.0 3.819 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 7149780.0 3.79 % 07/07/2017