Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.76 %
  • Khác
    51.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,519,039 14.44 % 27/07/2016
Nguyễn Thị Bích Ngọc 8,988,601 6.32 % 30/06/2015
Tài chính quốc tế (IFC) 8,830,000 6.21 % 28/01/2015
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,738,095 6.15 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Nam Việt 8,658,140 6.09 % 28/01/2015
Ngô Thị Ngọc Liễu 7,500,001 5.28 % 10/08/2016
IBEWORTH PTE LTD 7,100,000 5 % 23/07/2015
International Finance Corporation 6,990,000 4.92 % 13/05/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 6,502,165 4.58 % 30/06/2015