Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.2154634E7 15.198 % 14/08/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4207781E7 6.715 % 06/06/2018
Tài chính quốc tế (IFC) 1.0801783E7 5.105 % 06/06/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 1.0348709E7 4.891 % 14/08/2018
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9992225.0 4.723 % 08/10/2018
IBEWORTH PTE LTD 9368592.0 4.428 % 07/06/2018
Matthews Emerging Asia Fund 8711871.0 4.118 % 08/10/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 8579736.0 4.055 % 07/06/2018
International Finance Corporation 8550902.0 4.042 % 06/06/2018
Ngô Thị Ngọc Liễu 7150001.0 3.379 % 07/06/2018