Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.2154634E7 15.39 % 14/08/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4207781E7 6.8 % 06/06/2018
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1492225E7 5.5 % 06/06/2018
Tài chính quốc tế (IFC) 1.0801783E7 5.17 % 06/06/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 1.0348709E7 4.953 % 14/08/2018
IBEWORTH PTE LTD 8685466.0 4.157 % 06/06/2018
International Finance Corporation 8550902.0 4.093 % 06/06/2018
Ngô Thị Ngọc Liễu 8015564.0 3.836 % 06/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 7954130.0 3.807 % 06/06/2018