Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.33 %
  • Khác
    57.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.0819039E7 14.649 % 22/06/2017
Nguyễn Thị Bích Ngọc 8988601.0 6.325 % 30/06/2015
Tài chính quốc tế (IFC) 8830000.0 6.213 % 28/01/2015
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8738095.0 6.149 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Nam Việt 8658140.0 6.092 % 28/01/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8562500.0 6.025 % 03/01/2017
Ngô Thị Ngọc Liễu 7150001.0 5.031 % 02/11/2016
IBEWORTH PTE LTD 7100000.0 4.996 % 23/07/2015
International Finance Corporation 6990000.0 4.919 % 13/05/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 6502165.0 4.575 % 30/06/2015