Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.49 %
  • Khác
    57.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 1.8468E7 18.645 % 17/05/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.5E7 15.144 % 17/05/2017
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3440033E7 13.569 % 17/05/2017
Trần Uyển Nhàn Thành viên Hội đồng quản trị 1.183614E7 11.949 % 17/05/2017
Unicoh Specialty Chemicals 9000000.0 9.086 % 17/05/2017
Amersham Industries Ltd 8475000.0 8.556 % 17/10/2017
KIM Vietnam Growth Equity Fund 4832110.0 4.878 % 03/01/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 4000000.0 4.038 % 16/10/2017
VCSC 3000000.0 3.029 % 16/10/2017