Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.69 %
  • Khác
    58.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 2.58552E7 14.206 % 11/06/2018
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.8816046E7 10.338 % 11/06/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.71164E7 9.405 % 27/12/2018
Unicoh Specialty Chemicals 1.26E7 6.923 % 11/06/2018
Amersham Industries Ltd 1.11566E7 6.13 % 11/06/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1.0936318E7 6.009 % 15/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 5600000.0 3.077 % 11/06/2018