Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.19 %
  • Khác
    91.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2718135.0 18.059 % 10/05/2018
Peter Eric Dennis 1059080.0 7.036 % 10/05/2018
Nguyễn Hồng Thái Đại diện công bố thông tin 711625.0 4.728 % 10/05/2018
Nguyễn Hoàng Đạo Phó Tổng Giám đốc 677036.0 4.498 % 31/12/2018
Nguyễn Đức Kiên 638000.0 4.239 % 30/06/2018