Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.94 %
  • Khác
    92.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2343220.0 18.364 % 29/06/2017
Peter Eric Dennis 913000.0 7.155 % 29/06/2017
Nguyễn Hồng Thái Đại diện công bố thông tin 613470.0 4.808 % 31/12/2017
Nguyễn Hoàng Đạo Phó Tổng Giám đốc 562100.0 4.405 % 31/12/2017
Nguyễn Đức Kiên 500000.0 3.918 % 30/06/2017