Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.53 %
  • Khác
    92.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,130,200 18.36 % 26/04/2016
Peter Eric Dennis 830,000 7.16 % 27/04/2016
Nguyễn Hồng Thái Ủy viên Hội đồng quản trị 557,700 4.81 % 22/03/2016
Nguyễn Hoàng Đạo Kế toán trưởng 511,000 4.4 % 21/03/2016
Nguyễn Đức Kiên 500,000 4.31 % 30/06/2015