Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.84 %
  • Khác
    92.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2130200.0 18.364 % 30/12/2016
Peter Eric Dennis 830000.0 7.155 % 30/12/2016
Nguyễn Hồng Thái Thành viên Hội đồng quản trị 557700.0 4.808 % 22/03/2016
Nguyễn Hoàng Đạo Kế toán trưởng 511000.0 4.405 % 21/03/2016
Nguyễn Đức Kiên 500000.0 4.31 % 30/06/2015