Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.68 %
  • Khác
    86.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 460000.0 20.001 % 17/07/2018
Công ty TNHH Kiên Hùng I 345000.0 15.001 % 17/07/2018
Trần Minh Khoa 345000.0 15.001 % 17/07/2018
TCM Investment Funds Luxembourg 213900.0 9.301 % 17/07/2018
Nguyễn Quang Kim 135892.0 5.909 % 17/07/2018