Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.63 %
  • Khác
    66.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang 400,000 20 % 23/06/2015
Công ty TNHH Kiên Hùng I 300,000 15 % 23/06/2015
Trần Minh Khoa Ủy viên Hội đồng quản trị 300,000 15 % 30/06/2016
Willem Stuive 240,000 12 % 28/04/2016
Nguyễn Duy Phước 91,667 4.58 % 23/06/2015