Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.69 %
  • Khác
    66.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 400000.0 20.001 % 23/06/2015
Công ty TNHH Kiên Hùng I 300000.0 15.0 % 23/06/2015
Trần Minh Khoa 300000.0 15.0 % 30/06/2016
Intereffekt Investment Funds N.V. 246000.0 12.3 % 11/07/2017
Nguyễn Quang Kim 118167.0 5.909 % 23/06/2015