Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.84 %
  • Khác
    51.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 5,711,604 25.5 % 13/09/2016
America LLC 1,143,520 5.1 % 13/09/2016
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 1,134,000 5.06 % 13/09/2016
Frontaura Global Frontier Fund LLC. 1,097,522 4.9 % 13/09/2016
Lê Thị Tường Vân 875,473 3.91 % 13/09/2016