Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.84 %
  • Khác
    89.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 700000.0 14.404 % 03/12/2015
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 413672.0 8.512 % 21/10/2016
Đinh Hữu Khanh Ủy viên Hội đồng quản trị 329900.0 6.788 % 04/08/2016
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 257000.0 5.288 % 19/08/2015
Nguyễn Thị Liên 217949.0 4.485 % 13/03/2015