Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.77 %
  • Khác
    91.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 700,000 14.4 % 03/12/2015
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 483,672 9.95 % 29/09/2016
Đinh Hữu Khanh Ủy viên Hội đồng quản trị 329,900 6.79 % 04/08/2016
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 257,000 5.29 % 19/08/2015
Nguyễn Thị Liên 217,949 4.48 % 13/03/2015