Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.72 %
  • Khác
    91.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 885500.0 15.569 % 18/06/2018
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 523295.0 9.201 % 18/06/2018
Peter Eric Dennis 335731.0 5.903 % 18/06/2018
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 325105.0 5.716 % 18/06/2018
Nguyễn Văn Lục 307142.0 5.4 % 18/06/2018
Bùi Lê Duy Đại diện công bố thông tin 281302.0 4.946 % 18/06/2018