Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.01 %
  • Khác
    70.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 3747520.0 9.455 % 30/12/2016
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3400000.0 8.578 % 11/04/2016
Intereffekt Investment Funds N.V. 1710000.0 4.314 % 31/12/2016
SCB 1286208.0 3.245 % 27/10/2014
Mai Thị Thi Thành viên Hội đồng quản trị 1226834.0 3.095 % 31/12/2016