Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.98 %
  • Khác
    75.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3400000.0 8.069 % 11/04/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 3383420.0 8.03 % 03/03/2016
SCB 1286208.0 3.052 % 27/10/2014