Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.17 %
  • Khác
    85.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3400000.0 8.578 % 11/04/2016
Intereffekt Investment Funds N.V. 1710000.0 4.314 % 31/12/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1478320.0 3.73 % 26/04/2018
SCB 1286208.0 3.245 % 27/10/2014