Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.53 %
  • Khác
    84.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3910000.0 8.606 % 25/06/2018
Intereffekt Investment Funds N.V. 1966500.0 4.328 % 25/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1700068.0 3.742 % 25/06/2018
SCB 1479139.0 3.256 % 25/06/2018