Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.76 %
  • Khác
    95.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,910,000 8.16 % 25/06/2018
Intereffekt Investment Funds N.V. 1,966,500 4.1 % 25/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,700,068 3.55 % 25/06/2018
Acadian Frontier Markets Equity Fund 1,481,660 3.09 % 12/11/2018
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 1,479,139 3.09 % 25/06/2018