Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.33 %
  • Khác
    20.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VHTC 1.4425402E7 55.131 % 03/06/2015
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 1827650.0 6.985 % 03/06/2015
Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (VIETFRACHT) 1092000.0 4.173 % 03/06/2015