Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.77 %
  • Khác
    21.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin 14,425,402 55.13 % 03/06/2015
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 1,827,650 6.98 % 03/06/2015
Công ty CP Vận tải và Thuê tàu (VIETFRACHT) 1,092,000 4.17 % 03/06/2015