Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.03 %
  • Khác
    37.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TCT hàng không Việt Nam 4,800,270 60 % 14/05/2015
Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 800,045 10 % 14/05/2015