Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.12 %
  • Khác
    58.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TCT hàng không Việt Nam 4800270.0 40.007 % 14/05/2015
Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 800045.0 6.668 % 14/05/2015