Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    36.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 1.8816E7 64.0 % 07/08/2018
Nguyễn Thị Kim Phượng 5109510.0 17.379 % 07/08/2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 5109510.0 17.379 % 07/08/2018
Công ty TNHH Hoàn Cầu 4410000.0 15.0 % 07/08/2018