Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (NBS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.85 %
  • Khác
    99.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 629300.0 19.958 % 30/06/2015
Hoàng Đức Long 443600.0 14.068 % 30/06/2012
Vũ Hoàng Huynh Thành viên Ban Kiểm soát 443600.0 14.068 % 30/06/2015
Trần Minh Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 221600.0 7.028 % 20/10/2016
Lê Thế Hùng 216400.0 6.863 % 28/07/2016
BAMCORP. 189200.0 6.0 % 30/06/2015
Nguyễn Huy Hoàn Thành viên Hội đồng quản trị 131500.0 4.17 % 30/06/2016
Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 125000.0 3.964 % 30/06/2016
Vũ Phi Hổ Chủ tịch Hội đồng quản trị 114500.0 3.631 % 30/06/2015