Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (NBS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 629,300 19.96 % 30/06/2015
Vũ Hoàng Huynh Thành viên Ban Kiểm soát 443,600 14.07 % 30/06/2015
Lê Thế Hùng 216,400 6.86 % 28/07/2016
Trần Minh Thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 216,400 6.86 % 28/07/2016
BAMCORP. 189,200 6 % 30/06/2015
Nguyễn Huy Hoàn Ủy viên Hội đồng quản trị 131,500 4.17 % 30/06/2016
Võ Xuân Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 129,300 4.1 % 30/06/2015
Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 125,000 3.96 % 30/06/2016
Vũ Phi Hổ Chủ tịch Hội đồng quản trị 114,500 3.63 % 30/06/2015