Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.91 %
  • Khác
    42.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.9572922E7 52.901 % 10/10/2017
REE CORP. 7143279.0 19.307 % 28/12/2017
Asia Value Investment Ltd 1377933.0 3.724 % 28/07/2015