Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.8 %
  • Khác
    30.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 2.4049431E7 65.0 % 01/03/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1735670.0 4.691 % 12/03/2018
Asia Value Investment Ltd 1377933.0 3.724 % 28/07/2015