Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.04 %
  • Khác
    50.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.6852411E7 45.548 % 28/07/2015
REE CORP. 8741149.0 23.625 % 28/07/2015
Asia Value Investment Ltd 1377933.0 3.724 % 28/07/2015