Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.43 %
  • Khác
    63.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 1.5201585E7 23.809 % 21/02/2017
KALLANG LIMITED 7800000.0 12.216 % 23/08/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 7800000.0 12.216 % 19/06/2014
SHS 4666393.0 7.309 % 08/06/2010
Phan Diệp Huyền Chi 4293333.0 6.724 % 12/01/2017
Vietnam Investment Property Holdings Limited 4219605.0 6.609 % 22/04/2015
CTCP dịch vụ nhịp cầu địa ốc 3823955.0 5.989 % 14/04/2017
Amersham Industries Ltd 3333333.0 5.221 % 10/02/2017
Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 3000000.0 4.699 % 12/01/2017
CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 2905000.0 4.55 % 09/07/2015
VietBridge Capital Holding 2587500.0 4.053 % 19/06/2014
Vietnam Holding LTD 2370325.0 3.712 % 05/03/2015