Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 1.0973772E7 51.0 % 01/01/2015
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 4594156.0 21.351 % 23/05/2017
Bùi Ngọc Yên 1156551.0 5.375 % 09/10/2018