Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.96 %
  • Khác
    88.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,500,000 25 % 01/01/2015
Vietnam Holding LTD 2,417,840 8.06 % 24/12/2015
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,440,000 4.8 % 01/01/2015