Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.39 %
  • Khác
    85.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 7875000.0 23.864 % 19/04/2018
Vietnam Holding LTD 2202123.0 6.673 % 19/04/2018
Endurance Capital Vietnam I Ltd 1736656.0 5.263 % 19/04/2018
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1512000.0 4.582 % 19/04/2018