Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.95 %
  • Khác
    88.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 7500000.0 25.0 % 01/01/2015
Vietnam Holding LTD 2417840.0 8.059 % 24/12/2015
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 4.8 % 01/01/2015