Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.95 %
  • Khác
    85.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 7500000.0 25.0 % 01/01/2015
Vietnam Holding LTD 2097260.0 6.991 % 09/02/2018
Endurance Capital Vietnam I Ltd 1653958.0 5.513 % 09/02/2018
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 4.8 % 01/01/2015