Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.83 %
  • Khác
    94.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 7500000.0 22.727 % 30/06/2018
Endurance Capital Vietnam I Ltd 1736656.0 5.263 % 19/04/2018
Vietnam Holding LTD 1563245.0 4.737 % 27/08/2018
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1440000.0 4.364 % 30/06/2018