Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.38 %
  • Khác
    85.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 7875000.0 25.0 % 19/04/2018
Vietnam Holding LTD 2202123.0 6.991 % 19/04/2018
Endurance Capital Vietnam I Ltd 1736656.0 5.513 % 19/04/2018
Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1512000.0 4.8 % 19/04/2018