Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (MTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    34.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3,510,000 65 % 05/01/2017
Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 515,803 9.55 % 05/01/2017