Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm (MTL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    85.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    14.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hà Nội 5115000.0 85.25 % 07/01/2016
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 600000.0 10.0 % 07/01/2016