Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,700,000 15 % 01/03/2016
Nguyễn Văn Dung Ủy viên Hội đồng quản trị 1,621,000 9.01 % 01/03/2016
Trần Hoàng Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 915,000 5.08 % 01/03/2016
Ngô Xuân Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 710,000 3.94 % 01/03/2016