Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    98.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Quang Đại diện công bố thông tin 4067520.0 19.822 % 13/12/2018
Nguyễn Thanh Tuyên 1082886.0 5.277 % 13/12/2018
Phạm Bá Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1060314.0 5.167 % 13/12/2018