Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Quang Đại diện công bố thông tin 4,067,520 11.45 % 13/12/2018
Nguyễn Thị Lan Hương 3,011,500 8.48 % 04/03/2019
Phan Hoàng Thắng 2,000,000 5.63 % 04/03/2019
Nguyễn Tất Phú 1,950,000 5.49 % 04/03/2019
Trần Thị Minh Phương 1,900,000 5.35 % 04/03/2019
Phan Thị Thanh Hoài 1,900,000 5.35 % 04/03/2019
Nguyễn Trường Phi 1,850,000 5.21 % 04/03/2019
Đào Quỳnh Hương 1,800,000 5.07 % 04/03/2019
Phạm Bá Quang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,296,240 3.65 % 27/03/2019