Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.39 %
  • Khác
    57.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 3.6521587E8 31.399 % 25/12/2018
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 1.54756706E8 13.305 % 25/12/2018
SK Investment Vina I Pte.Ltd 1.09899932E8 9.448 % 02/10/2018
Adorlis Investment Pte Ltd 6.5930342E7 5.668 % 14/02/2019
Government of Singapore 5.121649E7 4.403 % 16/10/2018
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 4.2415234E7 3.647 % 05/05/2017