Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.71 %
  • Khác
    69.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 3.71881871E8 32.671 % 23/01/2017
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 1.49726706E8 13.154 % 23/01/2017
BI Private Equity New Markets II K/S 6.0016827E7 5.273 % 23/01/2017
Government of Singapore 5.685069E7 4.995 % 23/01/2017
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 4.2415235E7 3.726 % 23/01/2017