Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Phi Thành viên Hội đồng quản trị 4972069.0 22.098 % 28/11/2018
Lưu Văn Đạt 4965102.0 22.067 % 28/11/2018
Nguyễn Thiện Mỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4949061.0 21.996 % 28/11/2018
Bùi Thị Liễu Thành viên Ban Kiểm soát 3510812.0 15.604 % 31/12/2018
Đỗ Hoài Nam 3153593.0 14.016 % 13/12/2018