Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hoàng Phi 4972069.0 22.098 % 28/11/2018
Lưu Văn Đạt 4965102.0 22.067 % 28/11/2018
Bùi Thị Liễu 3440062.0 15.289 % 28/11/2018
Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2805695.0 12.47 % 31/12/2017