Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.71 %
  • Khác
    86.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Hàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2805695.0 12.47 % 31/12/2017
Trịnh Ngọc Minh Thành viên Hội đồng quản trị 2212865.0 9.835 % 15/08/2016
East Wisdom Ltd, Hong Kong 1800000.0 8.0 % 15/08/2016
Future United Ltd, Hong Kong 1200000.0 5.333 % 15/08/2016
Nguyễn Xuân Hán 985840.0 4.382 % 30/06/2018
Lê Thiện Hưng Phó Tổng Giám đốc 680000.0 3.022 % 15/08/2016