Công ty cổ phần Merufa (MRF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    83.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty TBYT VN - Công ty cổ phần (VINAMED) 594000.0 16.161 % 31/12/2017
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam 594000.0 16.161 % 30/05/2017
Trần Nguyễn Thanh Mai 368500.0 10.026 % 30/05/2017
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 354200.0 9.637 % 06/08/2018
SACOMBANK 242130.0 6.588 % 30/05/2017
Phạm Xuân Mai 184336.0 5.015 % 31/12/2017
MBB 171650.0 4.67 % 12/12/2017
Trần Thị Thanh Thúy Thành viên Hội đồng quản trị 148500.0 4.04 % 31/12/2017
Vũ Văn Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 148500.0 4.04 % 30/05/2017
Phạm Kim Hải Thành viên Hội đồng quản trị 135300.0 3.681 % 30/05/2017
Phạm Xuân Mai Thành viên Hội đồng quản trị 126375.0 3.438 % 30/05/2017