Công ty cổ phần Merufa (MRF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    83.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam 594,000 16.16 % 30/05/2017
Tổng công ty TBYT VN - Công ty cổ phần (VINAMED) 594,000 16.16 % 31/12/2017
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 369,700 10.06 % 28/02/2019
Trần Nguyễn Thanh Mai 368,500 10.03 % 30/05/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 242,130 6.59 % 30/05/2017
Phạm Xuân Mai Thành viên Hội đồng quản trị 184,336 5.02 % 31/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 171,650 4.67 % 12/12/2017
Trần Thị Thanh Thúy Thành viên Hội đồng quản trị 148,500 4.04 % 31/12/2017
Vũ Văn Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị 148,500 4.04 % 30/05/2017
Phạm Kim Hải Thành viên Hội đồng quản trị 135,300 3.68 % 30/05/2017