Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thu Hương 340500.0 21.341 % 03/01/2019
CTCP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi 310000.0 19.429 % 28/12/2018
Trần Thị Thanh Nga 210200.0 13.174 % 28/12/2018