Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4808000.0 30.916 % 31/12/2017
Tạ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 728000.0 4.681 % 30/06/2017