Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3808000.0 35.417 % 25/10/2016
Tạ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1456000.0 13.542 % 25/10/2016
Ngô Văn Triệu 529312.0 4.923 % 25/10/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 453716.0 4.22 % 09/01/2017
Đào Hồng Sơn 442848.0 4.119 % 25/10/2016