Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,400,000 35.42 % 06/05/2016
Tạ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,300,000 13.54 % 21/09/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 500,600 5.22 % 12/08/2016
Ngô Văn Triệu 472,600 4.92 % 13/07/2016
Đào Hồng Sơn 395,400 4.12 % 22/07/2016