Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    72.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 5040000.0 27.692 % 31/12/2017
Công ty cổ phần 4M 1780000.0 9.78 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Tốn 1420000.0 7.802 % 31/12/2017