Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 1530000.0 48.418 % 28/05/2010
Công ty TNHH và tập đoàn tư vấn đầu tư và công nghệ RO 149750.0 4.739 % 28/05/2010