Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.49 %
  • Khác
    81.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Nipro Pharma Corporation 3557400.0 15.301 % 29/05/2017
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 3528360.0 15.176 % 29/05/2017
Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh 2000000.0 8.602 % 29/05/2017
Huỳnh Thị Lan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1496030.0 6.435 % 29/05/2017
Phan Thị Lan Hương Phó Tổng Giám đốc 1111078.0 4.779 % 29/05/2017
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 936391.0 4.028 % 23/02/2012