Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.0 %
  • Khác
    87.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1366025.0 24.771 % 16/06/2015
Phạm Khắc Sơn 749372.0 13.589 % 01/10/2011
Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng 586900.0 10.643 % 01/08/2017
Công ty Cổ phần Gemadept 472254.0 8.564 % 01/10/2011
Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam 342855.0 6.217 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Toàn 332730.0 6.034 % 01/10/2011
Joji Tsukamoto Thành viên Hội đồng quản trị 237445.0 4.306 % 31/12/2018