Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.0 %
  • Khác
    87.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1366025.0 24.635 % 16/06/2015
Phạm Khắc Sơn 749372.0 13.515 % 01/10/2011
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 586900.0 10.584 % 08/11/2016
Gemadept 472254.0 8.517 % 01/10/2011
Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam 342855.0 6.183 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Toàn 332730.0 6.001 % 01/10/2011
Joji Tsukamoto Thành viên Hội đồng quản trị 237445.0 4.282 % 31/12/2015
CTCP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng 200000.0 3.607 % 31/10/2016