Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.97 %
  • Khác
    99.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Tuấn Minh Đại diện công bố thông tin 2,450,638 46.34 % 08/03/2019
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu 1,332,868 25.2 % 18/09/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Liên 477,410 9.03 % 23/06/2017