Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.52 %
  • Khác
    80.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng số 1 2,104,843 20.39 % 31/12/2013
Dương Văn Minh 1,344,580 13.02 % 08/09/2016
Dương Văn Vinh 1,245,340 12.06 % 22/08/2016
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 1,033,197 10.01 % 31/12/2012
Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 620,007 6 % 15/08/2016
Võ Văn Lãnh 539,520 5.22 % 26/04/2016
Lê Thị Minh 519,150 5.03 % 26/04/2016