Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    84.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    15.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 46,761,748 84.85 % 30/06/2015
Công ty Cao su Quảng trị 3,555,500 6.45 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom 3,367,155 6.11 % 30/06/2015