Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.03 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.71 %
  • Khác
    28.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 11,571,854 54.03 % 17/08/2016
Công ty Raw & Refined Commodities AG 3,639,268 16.99 % 31/12/2017