Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.2 %
  • Khác
    94.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,496,825 10.56 % 31/12/2014
Đỗ Hiệp Hòa 5,120,235 9.84 % 30/06/2014
Công ty cổ phần chứng khoán MB 3,140,715 6.03 % 24/03/2015
LONG GIANG LAND 2,250,140 4.32 % 30/06/2014