Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.48 %
  • Khác
    68.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 1,500,012 30.08 % 07/06/2016
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 984,272 19.74 % 07/06/2016
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia 280,253 5.62 % 07/06/2016
CTCP Xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương 261,225 5.24 % 07/06/2016
Nguyễn Thái Ngọc 252,303 5.06 % 07/06/2016