Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.17 %
  • Khác
    66.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 1500012.0 32.265 % 24/01/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất 572740.0 12.319 % 28/06/2017
Bùi Hồng Khánh 315405.0 6.784 % 24/01/2017
Nguyễn Thái Ngọc 252303.0 5.427 % 07/06/2016