Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH AAI Quốc tế 1119800.0 12.725 % 13/04/2017
Peter Eric Dennis 880000.0 10.0 % 17/05/2017
Vũ Quang Doanh 489830.0 5.566 % 13/04/2017
Nguyễn Chiến Toàn 404900.0 4.601 % 23/03/2017
Phạm Huy Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 275000.0 3.125 % 13/04/2017