Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.05 %
  • Khác
    80.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 252,630,000 14.75 % 24/10/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 168,420,000 9.83 % 24/10/2016
Maritimebank 150,579,259 8.79 % 24/10/2016
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 134,242,639 7.84 % 24/10/2016
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 128,992,639 7.53 % 24/10/2016
VCB 120,533,956 7.04 % 24/10/2016
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 83,863,128 4.9 % 24/10/2016
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 78,013,109 4.56 % 24/10/2016