Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.0 %
  • Khác
    80.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 3.15661185E8 14.611 % 06/07/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2.1044079E8 9.741 % 06/07/2018
Maritimebank 1.88148784E8 8.709 % 06/07/2018
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 1.61001288E8 7.452 % 06/07/2018
VCB 1.07517176E8 4.977 % 07/12/2018
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 1.04786978E8 4.85 % 06/07/2018
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 9.7477379E7 4.512 % 06/07/2018