Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.0 %
  • Khác
    80.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 2.5263E8 14.75 % 24/10/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.6842E8 9.833 % 24/10/2016
Maritimebank 1.50579259E8 8.792 % 24/10/2016
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 1.34242639E8 7.838 % 24/10/2016
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 1.28852571E8 7.523 % 31/12/2016
VCB 1.20533956E8 7.037 % 24/10/2016
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 8.3863128E7 4.896 % 24/10/2016
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 7.8013109E7 4.555 % 24/10/2016