Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.0 %
  • Khác
    80.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 2.652615E8 14.611 % 29/09/2017
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.76841E8 9.741 % 29/09/2017
Maritimebank 1.58108222E8 8.709 % 29/09/2017
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 1.40954771E8 7.764 % 29/09/2017
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 1.352952E8 7.452 % 29/09/2017
VCB 1.26560654E8 6.971 % 29/09/2017
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 8.8056284E7 4.85 % 29/09/2017
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 8.1913764E7 4.512 % 29/09/2017