Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.68 %
  • Khác
    44.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TCT hàng không Việt Nam 1085405.0 36.074 % 05/01/2016
La Thế Nhân 173438.0 5.764 % 27/11/2014
Lê Thị Thùy Linh 152338.0 5.063 % 10/08/2016
Nguyễn Thanh Đông Ủy viên Hội đồng quản trị 131724.0 4.378 % 05/01/2016
Nguyễn Minh Ánh 100000.0 3.324 % 08/11/2016