Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.41 %
  • Khác
    45.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TCT hàng không Việt Nam 1,085,405 36.07 % 05/01/2016
Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 296,391 9.85 % 05/01/2016
La Thế Nhân 173,438 5.76 % 30/06/2014
Lê Thị Thùy Linh 152,338 5.06 % 10/08/2016
Nguyễn Thanh Đông Ủy viên Hội đồng quản trị 131,724 4.38 % 05/01/2016
Nguyễn Minh Ánh 124,300 4.13 % 05/08/2016