Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.79 %
  • Khác
    89.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Airlines 1085405.0 25.404 % 05/01/2016
Lê Thị Thùy Linh 152338.0 3.566 % 10/08/2016
Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 131724.0 3.083 % 05/01/2016