Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.71 %
  • Khác
    79.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Airlines 1541265.0 36.115 % 28/03/2017
Lê Thị Thùy Linh 216318.0 5.069 % 28/03/2017
Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 131724.0 3.087 % 05/01/2016