Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.82 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    66.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 1.0227398E7 33.821 % 24/08/2018
Nguyễn Thị Thanh Huyền Đại diện công bố thông tin 1733600.0 5.733 % 24/08/2018
Vũ Đức Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1509296.0 4.991 % 24/08/2018
Nguyễn Thiên Lý Phó Tổng Giám đốc 1104640.0 3.653 % 24/08/2018