Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    97.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Thị Thứ Ủy viên Hội đồng quản trị 2,806,100 18.76 % 30/06/2015
Bùi Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,699,000 18.04 % 18/08/2016
Nguyễn Thị Hồng 2,699,000 18.04 % 18/08/2016
Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 1,647,450 11.01 % 31/12/2014
Bùi Đình Hải Phó Tổng Giám đốc 1,351,500 9.03 % 30/06/2015
Bùi Đình Hiếu 1,016,500 6.8 % 30/06/2015
Đào Ngọc Tuấn 752,000 5.03 % 31/12/2012
Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Hội đồng quản trị 586,740 3.92 % 30/06/2015