Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (LUT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    97.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4344000.0 29.037 % 06/08/2018
Vũ Thị Thứ Thành viên Hội đồng quản trị 2806100.0 18.757 % 30/06/2015
Bùi Đình Hải Phó Tổng Giám đốc 1351500.0 9.034 % 30/06/2015
Bùi Đình Hiếu 1016500.0 6.795 % 30/06/2015
Đinh Anh Kiệt Thành viên Hội đồng quản trị 692870.0 4.631 % 23/04/2018
Nguyễn Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 586740.0 3.922 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Hồng 542500.0 3.626 % 31/12/2017