Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.7 %
  • Khác
    93.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa 1.563519E7 22.336 % 30/06/2015
CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội 8615116.0 12.307 % 14/11/2017
Nguyễn Thị Phương 4305000.0 6.15 % 18/04/2017
Lê Thị Phương Linh 2591046.0 3.701 % 12/01/2017
Sacombank-SBS 2340912.0 3.344 % 06/07/2011