Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.17 %
  • Khác
    95.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa 1.563519E7 22.336 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tích 1.5485489E7 22.122 % 17/06/2016
CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội 1.3415116E7 19.164 % 20/03/2017
Lê Thị Phương Linh 2591046.0 3.701 % 12/01/2017
Sacombank-SBS 2340912.0 3.344 % 06/07/2011