Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    97.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa 1.563519E7 23.338 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Phương 4660170.0 6.956 % 02/10/2018
CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội 4533116.0 6.766 % 08/05/2018
Lê Thị Phương Thảo 2525000.0 3.769 % 14/12/2017
Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng quản trị 2386180.0 3.562 % 11/09/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 2340912.0 3.494 % 06/07/2011