Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng lắp máy IDICO (LMI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty IDICO - CTCP 1106891.0 20.125 % 07/04/2017
Nguyễn Cao Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 681300.0 12.387 % 27/03/2018
Nguyễn Thị Thủy 403060.0 7.328 % 07/04/2017
Nguyễn Quang Đồng Phó Tổng Giám đốc 285900.0 5.198 % 01/02/2018
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO 285665.0 5.194 % 07/04/2017