Công ty cổ phần Khoáng sản Latca (LMC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần LATCA Việt Nam 241500.0 16.1 % 15/01/2019
Nguyễn Đức Giang 150000.0 10.0 % 14/01/2019
Nguyễn Minh Hoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 90000.0 6.0 % 07/07/2017
Phan Thị Thanh Tâm Thành viên Ban Kiểm soát 49500.0 3.3 % 07/07/2017